Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

To pædagoger til Rosenkildevej 101 - Autisme Center Vestsjælland

Spændende stillinger som pædagog på Autismecenter Vestsjælland, Rosenkildevej 101

Stillingerne er på mellem 30-35 timer

Trives du med ansvar, selvstændige og teambaseret opgavevaretagelse? Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø? Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden indenfor autismespektret og tilgrænsende diagnoser?

Så er du måske vores nye kollega på Autismecenter Vestsjælland, Rosenkildevej 101, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2 med 25 unikke borgere, der har behov for støtte og omsorg hele døgnet.

Rosenkildevej 101 danner rammen om et bofællesskab for 25 unge voksne borgere, under Autisme Center Vestsjælland. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag. Fælles for dem alle er, at de har behov for støtte til planlægning og udførsel til mange af dagligdagens gøremål.
På Rosenkildevej 101, bestræber vi os på at gå forrest, når det omhandler at sætte nye projekter i søen. Vi har b.la oprettet et udeprojekt, hvor fokus er på skovhave og permakultur. Dette inddrages som en naturlig del af hverdagen sammen med borgerne.

Vi har individuelle borgerindsatser, særligt omhandlende kommunikations understøttende hjælpemidler, hvor indsatsen er meget målrettet.
Udover den pædagogik, der knytter sig til at arbejde med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser, arbejdes med et Recovery orienteret perspektiv på den enkelte borger og vi er optaget af altid at tænke etik ind i vores arbejde.
Vi forventer, at du som person
 • har kendskab til at arbejde med borgere, der har særlige behov
 • gerne kendskab til sansestimulation
 • kan indgå i et konstruktivt og loyalt tværfagligt samarbejde
 • har kørekort
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team
 • gerne kendskab til alternativ kommunikation
 • har lyst til at arbejde med pædagogisk pleje
Vi tilbyder bl.a.
 • et spændende og afvekslende arbejde
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
 • en personalegruppe med forskellighed, som er en force
 • samarbejde med eksterne instanser
 • faglig opkvalificering

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter, og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

Stillingerne er på mellem 30-35 timer om ugen i gennemsnit.
Der er skiftende arbejdstider, og arbejde hver anden weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Spørgsmål til stillingerne
bedes rettet til daglige ledere på 101:
Ansøgningsfrist
 • 15. september 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Opstartsdato
Ansættelserne sker løbende, gerne med tiltrædelse snarest muligt, dog senest 1. oktober 2022.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.