Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Uddannelsesvejledere til Ungeenheden

Vi søger to dygtige og engagerede uddannelsesvejledere, som kan starte hos os senest den 1. oktober 2022.
Vi søger specielt uddannelsesvejledere, der har viden og erfaring indenfor STU- og specialvejledningsområdet.
Hvem er vi?
Vi er en tværfaglig enhed, der som en del af den Kommunale Ungeindsats blandt andet varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i Slagelse Kommune.
Du
 • har som udgangspunkt vejlederuddannelsen, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau
 • har erfaring indenfor STU og specialområdet
 • har et højt energiniveau og et godt humør
 • er stærk i skrift og tale, blandt andet i forbindelse med indstillingsprocedure
 • må gerne være en haj til at skabe nye relationer, både til de unge, deres forældre og til samarbejdspartnere
 • er robust i forhold til at arbejde med målgruppen
 • skal kunne trives med at skulle arbejde på flere forskellige matrikler
 • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om vejledningsområdet
 • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester m.v.).
Vi
 • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
 • målgruppevurderer til FGU
 • afklarer og indstiller i forhold til STU
 • fungerer som ungeguides for unge i den Kommunale Ungeindsats
 • har stærkt fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
 • møder de unge i en kontekst, der bygger på tillid til den gode intention
 • møder de unge, hvor de er og kvalificerer, udfordrer og udvikler deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
 • samarbejder tæt med de øvrige faggrupper i Ungeenheden og andre kommunale og eksterne aktører
 • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
 • tilbyder glade kolleger, som prioriterer, at alle bliver hørt og at alle føler, at netop deres kompetencer og ressourcer kommer i spil i de opgaver, vi skal løse
 • tilbyder en gruppe kolleger, som alle gerne vil hjælpe og støtte nye kolleger i at falde godt til i Ungeenheden og i Slagelse Kommune
 • arbejder kontinuerligt på at finjustere og optimere vores metoder, værktøjskasse og faglighed

Ansættelse sker i Ungeenheden, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse.

Som ansat vejleder i Ungeenheden får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver.
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med bl.a. DLF, HK og principperne for Ny Løn.

Ungeenheden Slagelse ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.
Du kan få mere at vide
ved at kontakte
 • Leder Jacob Mortensen på telefon 30 10 69 84.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med relevante bilag, herunder CV og dokumentation for uddannelse senest
 • fredag den 12. august kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted den 23./24. august 2022.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.