Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Unik stilling som pædagog i udegruppe - Børnegården

Børnegården søger en pædagog på 32 timer pr. uge til genstart af vores udegruppe til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til stillingen, ønsker vi at du har været på besøg.
Kan du genkende dig selv i blandt andet at være
  • vild med udelivet sammen med både vuggestue- og børnehavebørn fra 7 forskellige stuer på skift i alt slags vejr
  • vild med læreplanstemaet - "Natur, Udeliv og Science"
  • vild med at være kreativ sammen med børn og helst med naturens redskaber
  • vild med at være en medspiller i en kultur, hvor samarbejde og faglighed er i fokus
  • vild med stor frihed til at præge og påvirke det pædagogiske indhold under tydelige rammer
  • vild med at tage "ledelse" af vokseninitierede aktiviteter og børneinitierede aktiviteter sammen med kollegaer fra de enkelte stuer.

Kan du sige "JA" til ovenstående, skal du endelig ringe og aftale et besøg hos os, hvor du vil få et mere nuanceret mundtligt og skriftligt oplæg til, hvad vi forestiller os at tilbyde i forhold til en kommende "udegruppe 3.0" - udover vores forventninger til ansatte i Børnegården.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du have været på besøg hos os, således du på et godt grundlag kan tage stilling til om du vil arbejde hos os.
Lidt om os
Vi har tidligere haft stor pædagogisk succes med vores udegruppe, og det er nu tid til det, som vi kalder "genstart af Udegruppe 3.0".

Hver stue har to dage i udegruppen i et rul med alle 7 stuer.
Halvdelen af stuen den ene dag og den anden halvdel den anden dag.
Du vil være sammen med pædagogmedhjælperen fra den pågældende stue.

I en ansøgning ønsker vi, at du beskriver, hvordan du er som pædagog i vores kontekst og i forhold til de udleverede materialer.
Kontakt
  • Anders (leder) eller Jeanne (souschef) på telefon 58 52 29 79 for at aftale besøg.
Ansøgningsfrist
  • 14. januar kl. 09.00
Vi forventer, at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.
  • 1. samtale forventes afholdt den 18. januar i tidsrummet 9.00-15.00.
  • 2. samtale forventes afholdt den 25. januar i tidsrummet 9.00-13.00.

Børnegården er en stor institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
Derudover har vi et aften- og natpasningstilbud for børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
Børnegården er inspireret af Marte Meo og pædagogisk idræt i den pædagogiske tilgang.

Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.