Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Vikar (SSH) til botilbuddet på Rosenkildevej 87-89

Ønsker du at indgå i et vikarkops, der skal hjælpe til med, at vi kan skabe et botilbud, som borgerne ikke vil flytte fra, så er du måske vores nye vikar i Specialcenter Slagelse (SPS).  SPS Rosenkildevej 87-89 er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, hvor der er 51 lejligheder. Borgerne har behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg hele døgnet. Borgerne på Rosenkildevej 87-89 har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. På nuværende tidspunkt er borgerne fra 22 år og opefter.
Som vikar vil du have følgende arbejdes/ansvarsområder
 • Tage del i de daglige pædagogiske og plejemæssige opgaver efter anvisning og i samarbejde med det faste personale
 • Bidrage aktivt til, at personalet kan skabe en tryg, genkendelig og meningsfuld dag for borgerne
 • Praktiske opgaver som eksempelvis tøjvask, rengøring og madlavning
 • Bidrage til en god stemning
 • Kunne tage i mod anvisninger og være i stand til at modtage feedback på dit arbejde
 • Åben, aktiv, ansvarlig og opsøgende - tør at spørge igen eller spørge, hvorfor en opgave løses på en given måde
 • Vikarer har pligt til at gøre det faste personale opmærksom på uregelmæssigheder, medicin, mm.
 • Vikarer orienterer sig via fast personale, kalender, dokumentationssystemet og dagsprogrammet
Som vikar vil du få tre introvagter inden du indgår i normeringen.
Yderligere oplysninger
Er du interesseret og vil du vide mere om stillingen kan du kontakte
 • daglig leder Ann-Kristina Leslie Russell på telefon 30 32 97 30 eller
 • Heidi Licht Grøndal på mobil 21 63 93 38
Frist
 • 31. oktober 2021
Vi vil løbende indkalde til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.