Kontakt Slagelse Kommune
- Find mailadresser her:

Slagelse Kommune har ikke længere deres e-mail adresser stående på deres hjemmeside. Derfor er en række af dem nu samlet her, for at give dig som borger mulighed for at kontakte kommunen. 

Du kan kontakte Slagelse Kommunes afdelinger på følgende e-mail adresser: 

Klager over sagsbehandling

Kontakt borgerrådgiverfunktionen.

Børn, Unge og Familie

Alt hvad angår familie, anbringelser, særlig støtte til børn og forældre. (undtaget dagtilbud)

Dagtilbud

Alt hvad angår dagtilbud.

Kultur og Fritid

Foreninger, folkeoplysning, kultur, fritid.

Handicap og psykiatri

Handicap, psykiatri, misbrug, gadeteam, bosteder, STU, bostøtte, FOKUS.

handicapvoksen@slagelse.dk

Jobcenter og Ungehuset

Jobcenteret og ungehuset.

Miljø og Teknik

Lokalplaner, miljø, vedligeholdelse og lignende.

teknik@slagelse.dk

Sundhed, ældre og omsorg

Ældreplejen, genoptræning, hjælpemidler, sundhedstjeneste.
sundhedomsorg@slagelse.dk

Rådgivning og Udbetaling

Overførselsindkomster.

Rådhuset 

Slagelse Rådhus.

Skriv til hele byrådet 

Skriv til alle 31 byrådsmedlemmer på samme tid. 

Byradet@slagelse.dk