Detailhandelsbutik hjørnet Skælskørvej/ Idagårdsvej - Slagelse