Lokalplanområde til fritids-og boligformål samt offentlige formål ved Kirkerupvej i Sørbymagle