Lokalplan nr. 3. Glasværket, industri på opfyldt areal.