Lokalplan nr. 56 Smedevej, center og tæt-lav beboelse.