Lokalplan nr. 105 Marinekaserne ved Norvangen/Fjordvænget.