Lokalplan nr. 67 Område til offentligt formål ved Tjærebyvej