Ændring af byplanvedtægt for Stenstuegadekvarteret