For et område til boligformål i Plantagekvarteret i Skælskør by