Rammelokalplan for boligområdet Præstegårdsparken i Slots Bjergby