Erhvervsområde Ndr. Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst