Lokalplan nr. 19 for et område til deponering af flyveaske og slagger på Stigsnæs