Beredskab: Administration, frivilligt redningsberedskab, Brand- og redningsskole