For dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej