Almene boliger, Engdraget, Tidselsbjerget II, Slagelse