Udvikling af Hashøjskolen til Livs- og Læringshus, Slots Bjergby