Boligområdet "Ved Gadekæret", Slots Bjergby, Slagelse