Bemærk: Dette er en officiel mærkesag i Slagelse Kommune af byrådskandidat Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.
Christopher Trung (C):

“Glade børn leger bedst!”

Alle børn skal blive til noget - og nogen!

“Børnenes trivsel og opdragelse er i udgangspunktet forældrenes ansvar. Derfor er det også vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Ligeledes er systemet til for familierne – ikke omvendt.

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag.

De danske daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem på det liv, der venter i skolen.

Derfor skal Slagelse Kommunes daginstitutioner være af høj kvalitet, så familier trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Pædagogerne og personalet skal altid have de fornødne færdigheder, så børnene er i trygge hænder hver eneste dag. l for den enkelte borger.

Det er også vigtigt at vi får fokus på den skolevægring der lige nu i Slagelse Kommune rammer rigtig mange børn med eksempelvis autisme. For børn udvikler sig ikke, hvis de ikke trives. Glade børn leger bedst!

Hvis du ønsker en stemme i Slagelse Byråd, der både i handling og holdning kæmper for børnene – også dem der har det svært: Så sæt dit kryds ved Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.”

Christopher Trung
Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Støt kampen for BEDRE VILKÅR FOR VORES BØRN

Stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti, og del mærkesagen på Facebook.

Underretninger i Slagelse Kommune og Mistrivsel

“Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen har tidligere til Sjællandske fejlagtigt påstået at der var en sammenhæng mellem antallet af underretninger om børn i mistrivsel, sammen med at man som forældre f.eks. skulle være arbejdsløs. 

Det synes jeg er en kedelig og unødvendig sammenligning!

Jeg kender mange hjemmegående husmødre, der er fantastiske forældre for deres børn.
Vi skal forebygge. Men forebyggelse er ikke ensbetydende med at vi skal følge Socialdemokratiets ambitioner om at flere børn skal anbringes uden for hjemmet og at de skal anbringes tidligere, bare for antallets skyld. Nej. Anbringelser skal altid hvile på en individuel fordomsfri og saglig vurdering. For du splitter stortset en familie ad, når du tvangsanbringer et barn. Og så er meget af skaden allerede sket.

Der er mange muligheder for at forebygge, uden at det indebærer en anbringelse. Kontaktpersoner, praktisk støtte i hjemmet og meget andet. Lad os forebygge – ikke forudindtage!

Christopher Trung handler på sine holdninger

Som børnenes byrådsmedlem har Christopher Trung et særligt engagement omkring børn og unge i Slagelse Kommune. Han har været med til at starte en børnecafé op på Slagelse Sygehus, låner kørestole ud gratis til børnefamilier med akutte behov, og er med i lektiecaféen på Slagelse Bibliotek. Derudover er han ballonmand, hvor han ofte tager ud til velgørenhedsarrangementer og underholder børnene helt gratis. Han bliver også hyret lejlighedsvis til børnefødselsdage.
Walk the talk - Hvad har Christopher Trung gjort?
DSC_7944

Skabt Ferielejre og udvikling

Christopher Trung har ad flere omgange stået for ferielejre til børn og unge i Slagelse Kommune, der har det svært. Blandt andet Stillingelejren ude ved Bildsø Feriekoloni og Birkelylejren. Derudover har han været med til at stå for Naturliv for Småbørnsfamilier, der i en periode samlede rigtig mange familier ude i Slagelse Lystanlæg omkring naturen.

21753023_1549102105136220_2853442052926404966_o

Sat fokus på mobning og dannelse

Christopher Trung har blandt andet sikret at alle skoler fik en tidssvarende antimobningsstrategi, som den enkelte skole selv har udarbejdet. Her var der særlig opmærksomhed på digital mobning. Christopher Trung har også slået et slag for bedre seksualundervisning i folkeskolen.

51330624_2004921099615691_8004371064534597632_o

Talt med børn

Christopher Trung gør meget ud af at lytte til dem som det handler om. Derfor har han ad flere gange været i dialog med børn omkring hvad de synes man kan gøre for at gøre Slagelse Kommune endnu bedre. De input har han taget med ind i det politiske arbejde.

Er du også enig i Christopher Trungs holdninger?

stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.
 

Holdninger inden for børneområdet

Her ser du en kort oversigt over nogle af de andre holdninger som Christopher Trung har på børne- og ungeområdet.

De private tilbud er en velsignelse for velfærden!
Når vi taler om at sikre den bedste opvækst for vores børn, har man en tendens til desværre at glemme at italesætte samarbejdet med de private daginstitutioner, private dagplejere og øvrige private tilbud. Slagelse Kommunes vedtagne børne- og ungepolitik er et godt eksempel, hvor tilstedeværelsen af de private tilbud synes at være glippet fuldstændigt i politikken. 

Jeg selv blev passet i en privat dagpleje hos Mai. Det havde dog ingen betydning for min familie, om der stod “privat” eller “kommunalt” på Mais dørskilt. Dét der havde betydning, var om Mai opfyldte de behov som jeg og mine forældre havde. For ingen børn eller forældre er ens. Det samme gælder deres behov.  

Vi skal sikre rammerne for den bedste opvækst til alle børn i Slagelse Kommune. Det gælder uanset om familierne vælger at lade deres børn gå i private eller kommunale daginstitutioner, dagplejere eller skoler. Det kræver at Slagelse Kommune ser de private tilbud som aktive medspillere – og ikke som modspillere.”

“Hvis det stod til mig, skulle ordningen med hjemmepasning udvides så man kunne hjemmepasse sit barn i mere end 1 år, end som det er nu, hvor man maksimalt må hjemmepasse sit barn i 1 år. Jeg mener at ansvaret for børnenes trivsel og udvikling som udgangspunkt er forældrenes – og derfor bør vi også give forældrene mulighed for i højere grad at tage dette ansvar, hvis de ønsker det.”

“Jeg har ordblindhed i familien. Og jeg mener vi skal gøre langt mere for at hjælpe børn og unge med ordblindhed – også før vi ved at de er ordblinde. 

Det kan vi gøre ved tidligt at screene børnene for ordblindhed.

Vi skal sikre at der er den rette hjælp til at sætte børnene ind i hvordan de bruger deres hjælpemidler, og så skal vi tale ordblindhed op, for at forebygge mobning.

Hvis du har nogle input  til hvad vi kan gøre, så fang mig endelig på 21 40 80 28.”

Handicapområdet er den helt store hjertesag for mig, uanset om man er voksen, barn eller ung. 

Vi skal overholde FN’s Handicapkonvention. Punktum. 

Vi skal få styr på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum, så vi kan sikre hurtig udredning af børnene, så de hurtigst muligt kan få den rette hjælp. Det kæmper jeg for. Både før/nu, under og efter valget.

Christopher Trung

– Børnenes byrådsmedlem

Christopher Trung er børnenes byrådsmedlem. Men han havde aldrig forestillet sig at blive politiker.

Som pårørende oplevede han dog hvordan tiden til den nære velfærd gradvist blev overtaget af bureaukrati og kassetænkning.

Han sidder i dag i Slagelse Byråd for Det Konservative Folkeparti.

Siden da har han bevist sit værd som en stædig beskytter af individets retssikkerhed og frihed, og som en stærk repræsentant for borgerne i Slagelse Kommune.

27-årige Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler, med snart 8 års erhvervserfaring, ved siden af hvervet som politiker. Det skyldes at han gerne vil undgå at blive økonomisk afhængig af at blive genvalgt.

Han bor i Slagelse og er boligejer.