Bemærk: Dette er en officiel mærkesag til kommunalvalget d. 16. november af byrådskandidat Christopher Trung fra partiet Venstre.

Christopher Trung (V):

“Glade børn leger bedst!”

Alle børn skal blive til noget - og nogen!

“Børnenes trivsel og opdragelse er i udgangspunktet forældrenes ansvar. Derfor er det også vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Ligeledes er systemet til for familierne – ikke omvendt.

Vuggestuer, dagplejer og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag.

De danske daginstitutioner skal medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og bl.a. forberede dem på det liv, der venter i skolen.

Derfor skal Slagelse Kommunes daginstitutioner være af høj kvalitet, så familier trygt kan aflevere deres børn hver morgen. Pædagogerne og personalet skal altid have de fornødne færdigheder, så børnene er i trygge hænder hver eneste dag. l for den enkelte borger.

Det er også vigtigt at vi får fokus på den skolevægring der lige nu i Slagelse Kommune rammer rigtig mange børn med eksempelvis autisme. For børn udvikler sig ikke, hvis de ikke trives. Glade børn leger bedst!

Hvis du ønsker en stemme i Slagelse Byråd, der både i handling og holdning kæmper for børnene – også dem der har det svært: Så sæt dit kryds ved Christopher Trung fra Venstre.”

Christopher Trung
Byrådsmedlem, Venstre

Støt kampen for BEDRE VILKÅR FOR VORES BØRN

Stem personligt på Christopher Trung fra Venstre til kommunalvalget den 16. november, og del mærkesagen på Facebook.

Få en gratis påmindelse
– bliv ringet op

Få en gratis påmindelse om at stemme på Christopher Trung. Du vil blive ringet op en af dagene op til valget.

Underretninger i Slagelse Kommune og Mistrivsel

“Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen har tidligere til Sjællandske fejlagtigt påstået at der var en sammenhæng mellem antallet af underretninger om børn i mistrivsel, sammen med at man som forældre f.eks. skulle være arbejdsløs. 

Det synes jeg er en kedelig og unødvendig sammenligning!

Jeg kender mange hjemmegående husmødre, der er fantastiske forældre for deres børn.
Vi skal forebygge. Men forebyggelse er ikke ensbetydende med at vi skal følge Socialdemokratiets ambitioner om at flere børn skal anbringes uden for hjemmet og at de skal anbringes tidligere, bare for antallets skyld. Nej. Anbringelser skal altid hvile på en individuel fordomsfri og saglig vurdering. For du splitter stortset en familie ad, når du tvangsanbringer et barn. Og så er meget af skaden allerede sket.

Der er mange muligheder for at forebygge, uden at det indebærer en anbringelse. Kontaktpersoner, praktisk støtte i hjemmet og meget andet. Lad os forebygge – ikke forudindtage!

Christopher Trung handler på sine holdninger

Som børnenes byrådsmedlem har Christopher Trung et særligt engagement omkring børn og unge i Slagelse Kommune. Han har været med til at starte en børnecafé op på Slagelse Sygehus, låner kørestole ud gratis til børnefamilier med akutte behov, og er med i lektiecaféen på Slagelse Bibliotek. Derudover er han ballonmand, hvor han ofte tager ud til velgørenhedsarrangementer og underholder børnene helt gratis. Han bliver også hyret lejlighedsvis til børnefødselsdage.
Walk the talk - Hvad har Christopher Trung gjort?
DSC_7944

Skabt Ferielejre og udvikling

Christopher Trung har ad flere omgange stået for ferielejre til børn og unge i Slagelse Kommune, der har det svært. Blandt andet Stillingelejren ude ved Bildsø Feriekoloni og Birkelylejren. Derudover har han været med til at stå for Naturliv for Småbørnsfamilier, der i en periode samlede rigtig mange familier ude i Slagelse Lystanlæg omkring naturen.

21753023_1549102105136220_2853442052926404966_o

Sat fokus på mobning og dannelse

Christopher Trung har blandt andet sikret at alle skoler fik en tidssvarende antimobningsstrategi, som den enkelte skole selv har udarbejdet. Her var der særlig opmærksomhed på digital mobning. Christopher Trung har også slået et slag for bedre seksualundervisning i folkeskolen.

51330624_2004921099615691_8004371064534597632_o

Talt med børn

Christopher Trung gør meget ud af at lytte til dem som det handler om. Derfor har han ad flere gange været i dialog med børn omkring hvad de synes man kan gøre for at gøre Slagelse Kommune endnu bedre. De input har han taget med ind i det politiske arbejde.

Er du også enig i Christopher Trungs holdninger?

stem personligt på Christopher Trung fra Venstre til kommunalvalget den 16. november.
Det er sideordnet opstillet, så det er de personlige stemmer der afgører hvem der kommer ind. Christopher Trung står som nr. 15. på liste V på din stemmeseddel.

Holdninger inden for børneområdet

Her ser du en kort oversigt over nogle af de andre holdninger som Christopher Trung har på børne- og ungeområdet.

De private tilbud er en velsignelse for velfærden!
Når vi taler om at sikre den bedste opvækst for vores børn, har man en tendens til desværre at glemme at italesætte samarbejdet med de private daginstitutioner, private dagplejere og øvrige private tilbud. Slagelse Kommunes vedtagne børne- og ungepolitik er et godt eksempel, hvor tilstedeværelsen af de private tilbud synes at være glippet fuldstændigt i politikken. 

Jeg selv blev passet i en privat dagpleje hos Mai. Det havde dog ingen betydning for min familie, om der stod “privat” eller “kommunalt” på Mais dørskilt. Dét der havde betydning, var om Mai opfyldte de behov som jeg og mine forældre havde. For ingen børn eller forældre er ens. Det samme gælder deres behov.  

Vi skal sikre rammerne for den bedste opvækst til alle børn i Slagelse Kommune. Det gælder uanset om familierne vælger at lade deres børn gå i private eller kommunale daginstitutioner, dagplejere eller skoler. Det kræver at Slagelse Kommune ser de private tilbud som aktive medspillere – og ikke som modspillere.”

“Hvis det stod til mig, skulle ordningen med hjemmepasning udvides så man kunne hjemmepasse sit barn i mere end 1 år, end som det er nu, hvor man maksimalt må hjemmepasse sit barn i 1 år. Jeg mener at ansvaret for børnenes trivsel og udvikling som udgangspunkt er forældrenes – og derfor bør vi også give forældrene mulighed for i højere grad at tage dette ansvar, hvis de ønsker det.”

Christopher Trung
– Børnenes byrådsmedlem

Christopher Trung er børnenes byrådsmedlem. Men han havde aldrig forestillet sig at blive politiker.

Som pårørende oplevede han dog hvordan tiden til den nære velfærd gradvist blev overtaget af bureaukrati og kassetænkning.

Derfor stillede Christopher op til byrådet for Venstre i år 2017, hvor han bragede ind med et flot personligt stemmetal.

Siden da har han bevist sit værd som en stædig beskytter af individets retssikkerhed og frihed, og som en stærk repræsentant for borgerne i Slagelse Kommune.

27-årige Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler, med snart 8 års erhvervserfaring, ved siden af hvervet som politiker. Det skyldes at han gerne vil undgå at blive økonomisk afhængig af at blive genvalgt. Han bor i Slagelse og er boligejer.

Christopher Trung har brug for din mening

“Du er meget velkommen til at kontakte mig, med hvad du har på hjertet. Jeg er aldrig længere væk end et telefonopkald.” – Christopher Trung

 

KontaktoplysningerBliv mindet om at stemme på Christopher Trung

 
Udfyld nedenstående formular med dit navn og dit telefonnummer – så bliver du ringet op af Christopher Trungs kampagnehold en af dagene op til valgdagen.
  Venstre mener

  Familien er kernen i samfundet. Derfor skal vores samfund indrettes til, at alle familier får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for deres børns opvækst. Og der skal være rum for forskellige familietyper.

  På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for et rigt familieliv sammen med deres børn. Derfor skal vi sikre, at der er gode muligheder for fleksibel børnepasning.

  Børnenes trivsel og opdragelse er i udgangspunktet forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.
  – Uddrag fra Venstres landsdækkende politik

  Støt kampen For bedre VILKÅR FOR VORES BØRN

  Stem personligt på Christopher Trung fra Venstre til kommunalvalget den 16. november, og del mærkesagen på Facebook.