Mærkesag

Handicap, udsatte og psykiatri i Slagelse Kommune

Ret til chancelighed

Alle børn og voksne i Slagelse Kommune skal have en fair chance for et ansvarsfuldt, meningsfuldt og godt liv.  

 Desværre er børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap, herunder sindslidelser, stadig berøvet chancer i livet, som andre uden handicap har. Ifølge flere organisationer skyldes berøvelsen i højere grad fejlagtige fordomme om mennesker med handicap, end det skyldes selve handicappet. 

Gennem sit utrættelige politiske arbejde, kæmper Christopher Trung for alle kommunens borgere og deres ret til en fair chance for et godt liv, fri for systemets fordomme. Han er desuden aktiv i den landsdækkende handicapbevægelse, hvor han med næb og klør kæmper mod de politikere, der vil fastholde landets massive underfinansiering af hele handicap- og socialområdet, herunder psykiatrien. 

Det Konservative Folkepartis partilogo

Opdateret d. 25. juni 2023

"Vores samfund skal dømmes ud fra hvordan vi behandler de svageste. Jeg arbejder blandt andet for at Slagelse Kommune skal leve op til FNs handicapkonvention, at der sker en bedre overgang mellem kommunen og regionen, herunder psykiatrien, og at Slagelse Kommune både bliver handicapvenlig og handicapegnet. "
Christopher Trung
Byrådsmedlem

Retssikkerhed

Styrkelse af retssikkerheden

Stadig alt for mange borgere med sager i det kommunale system som følge af eksempelvis handicap eller skolevægring, der oplever at deres sag behandles for vilkårligt. Det understøttes også af de seneste tal fra Ankestyrelsen fra år 2022, der desværre viser at Slagelse Kommune lavede alvorlige fejl i over en tredjedel af ankesagerne. Borgerne risikerer at få forkert eller utilstrækkelig hjælp, der enten ikke hjælper, eller som i værste fald gør situationen værre. At give forkert eller utilstrækkelig hjælp er ikke bare spild af borgernes skattekroner, men også spild af borgernes og de ansattes tid. 

Derfor arbejder Christopher Trung for at styrke retssikkerheden i Slagelse Kommune. Kommunen skal ikke bare gøre tingene rigtigt, men også gøre de rigtige ting.

ventetider

Hjælp så hurtigt som muligt

Hvis du er folkepensionist og brækker et ben, så skal der ikke gå en måned før du kan låne en kørestol fra kommunen, hvis kørestolen kan være klar allerede næste dag.  Kommunen har en lovsikret forpligtelse til at afgøre sådanne spørgsmål så hurtigt som muligt. Desværre har der tidligere været misforståelser i kommunen om dette, hvilket førte til at borgere fik at  vide at selvom der allerede var en afgørelse, så skulle de alligevel vente en måned før de fik et officielt svar. 

Dette har Christopher Trung slået hårdt ned på politisk. Han har været med til at sikre, at der nu fastsat tydelige sagsbehandlingsfrister, så borgerne ved hvad de kan regne med, ligesom det står klart at kommunen altid skal behandle sagerne så hurtigt som muligt.  

"Jeg selv gik på en specialskole, og har blandt andet siddet i lokalbestyrelsen i Landsforeningen Autisme og ADHD-foreningen, så handicapområdet ligger mig meget på sinde."
Christopher Trung
Byrådsmedlem

Fremtidens handicapområde

Fuld implementering af FNs Handicapkonvention

Danmark tilsluttede sig FNs Handicapkonvention i 2009, og er derfor forpligtet til at indrette lovgivning, muligheder og procedurer sådan så det overholder kravene i konventionen. Konventionen handler grundlæggende om chancelighed, og at borgere med handicap har samme rettigheder som borgere uden handicap.  Landets kommuner er også forpligtet til at leve op til FNs Handicapkonvention. Desværre lever Slagelse Kommune stadig ikke op til sin pligt om at fremme adgangen for personer med handicap til fysiske omgivelser, transportmuligheder, information, kommunikation og øvrige faciliteter, som er tilgængelige for offentligheden.

Christopher Trung arbejder for sikre opbakning til en fuld implementering af FNs handicapkonvention. Han arbejder for at mennesker med handicap ikke bliver glemt, og at handicaprådet bliver hørt og inddraget i de politiske beslutninger, der berører borgere med handicap. 

Christopher Trung står sammen med Haddi fra VASAC, som netop har solgt et fint maleri til Christopher.

Børn med særlige behov

Inklusion

Nogle gange er specialskole den rigtige løsning

Christopher Trung stiller sig stærkt kritisk over for Kommunernes Landsforening, når de påstår at elever med handicap klarer sig dårligere i specialskoletilbud, end hvis de gik i almenklasserne. Kommunernes Landsforening bygger deres påstand på en analyse, der viser at børn i specialskoletilbud klarer sig dårligere end jævnaldrende børn i almenskolen. Men her sammenligner man børn med handicap med børn uden handicap, og det kan man ikke.  Christopher Trung har tidligere spurgt kommunen ind til hvorfor man ikke sammenligner børn med handicap i specialskoletilbud, med børn i almenklasserne der har tilsvarende handicap, hvilket der ikke kom noget svar på. 

Derfor kan man ikke påstå elever at specialskoler automatisk vil klare sig dårligere end hvis de havde gået på en almenskole.

Socialt udsatte

Hjemløse

Retning på hjemløseindsatsen med ny strategi

Ingen skal være ufrivilligt hjemløse. Desværre er Slagelse Kommune den kommune med allerflest hjemløse i hele Region Sjælland. Der er brug for en tydelig politisk og strategisk retning for hvordan kommunens lokale hjemløse hjælpes ud af hjemløshed. Medarbejderne på området gør et stort stykke arbejde med at få de hjemløse ud af hjemløshed. Men næsten ligeså ofte som kommunen får hjulpet de hjemløse ud af hjemløshed, ligeså ofte dukker der nye hjemløse op i kommunen. De nye hjemløse er i høj grad borgere der også boede i kommunen inden de blev hjemløse.

Christopher Trung har i samarbejde med et samlet fagudvalg sikret opbakning til forslag om en hjemløsestrategi i Slagelse Kommune.