Bemærk: Dette er en officiel mærkesag i Slagelse Kommune af byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.

Christopher Trung (C):

“Hjemmeplejen er ikke kun for ældre”

Venstre ønsker en værdig hjemmepleje og omsorg for alle med behov - og bedre arbejdsmiljø til personalet!

“I Venstre ønsker vi, at alle får en værdig alderdom. De, der har bygget vores samfund op og gennem et langt liv betalt skat, fortjener også en værdig alderdom. Vi ønsker at sætte den enkelte senior i centrum, hvor fokus er på den enkeltes behov. 
Samtidig vil vi arbejde for, at der skal indføres bestyrelser på alle kommunale plejehjem, hvor beboere, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter kan bidrage. På den måde sikrer vi en mulighed for, at lederen kan holdes ansvarlig, ligesom man kender fra andre offentlige institutioner, og at seniorer og pårørende har indflydelse på, hvordan man skaber en god og værdig ældrepleje.

Derfor har vi klare mål for vores kommune:

 • Hjælpemidler på rette tid
 • Etablering af friplejehjem
 • Flere seniorboliger i hele kommunen, så seniorer kan blive boende dér, hvor de har deres netværk
 • Aflastningspladser i Slagelse, Korsør og Skælskør
 • Styrkelse af sygeplejen og social- og sundhedsassistenter
 • Prioritering af velfærdsteknologi
 • Stærkt fokus på genoptræning og rehabilitering i samarbejde med relevante aktører
 • Fokus på samarbejde med aftenskoler, idrætsforeninger og frivillige aktører i aktivitets- og plejecentrene
 • Meget tættere samarbejde med regionen

Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke kun er ældre borgere der i dag kan have brug for hjemmehjælp. Det samme kan gøre sig gældende for eksempelvis unge med fysiske handicap. Dem må vi ikke glemme.”

Christopher Trung
Byrådsmedlem, Venstre

Støt kampen FOR EN BEDRE HJEMMEPLEJE OG BEDRE PLEJECENTRE

Stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget den 16. november, og del mærkesagen på Facebook.

Få en gratis påmindelse
– bliv ringet op

Få en gratis påmindelse om at stemme på Christopher Trung. Du vil blive ringet op en af dagene op til valget.

Se det hele menneske først

“Det Konservative Folkeparti vil sætte det hele menneske først. Det er borgerens behov, der bestemmer opgaven, og opgaven, som sætter holdet. Venstre arbejder for, at der udover den nødvendige pleje også er fokus på borgerens psykiske, sociale og personlige livskvalitet. Et plejehjem er først og fremmest beboernes eget hjem, hvor den enkelte beboers livskvalitet også skal understøttes. Derudover vil Venstre gennemgå økonomien på plejehjemsområdet, herunder også brugerbetalingen.” 

Bedre service og retssikkerhed for hjælpemidler

“Vi skal sikre en god overgang fra sygehus til plejesektoren, hvor hjælpemidler og støttebehov går hånd i hånd, så tidligt som muligt, også i weekenderne. Samtidig vil Venstre arbejde for at reducere ventetiderne på hjælpemidler. Vi vil arbejde for, at Slagelse Kommune er førende inden for brugen af velfærdsteknologi og at vi ved fx at bruge robotstøvsugere med videre, frigør tid til at hjemmehjælperen kan yde bedre og mere nærværende omsorg med større overskud.”

Bedre og tryggere arbejdskultur for de ansatte

Kun sammen kan vi skabe en endnu bedre medarbejderkultur. Derfor skal vi også frigøre medarbejderne til at kunne udnytte deres faglige potentiale under ansvar. Dette er et langt og sejt træk, der både handler om kultur, men i særlig grad også om struktur. Medarbejderne har en høj viden og faglighed, og denne skal bringes langt mere i spil i udviklingen af hele ældre- og hjemmeplejeområdet.

Tydelighed: Lederne i ældreplejen skal sætte tydelig og visionær retning for ældreplejen samtidig med, at de aktivt bidrager til at rydde forhindringer af vejen, så medarbejderne kan udføre opgaven bedst muligt til glæde for borgerne.

Medindflydelse: Medarbejderne skal have indflydelse på, hvilken kompetenceudvikling de bliver tilbudt, så vi sikrer den røde tråd mellem uddannelse, arbejdsopgaver og arbejdsglæde.

Arbejdsglæde: Venstre ser en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdsglæde og det at skabe det gode sted at være for borgerne. De ansattes trivsel hænger sammen med udførelsen af opgaven og de ressourcer, der er til rådighed.

Sunde arbejdsprocesser: Det Konservative Folkeparti vil arbejde for en ændring af arbejdsprocesserne i velfærdssektoren, som fremmer faglighed, borgerens livskvalitet og den enkelte ansattes trivsel og udvikling. Derved forebygger vi mod forråelseskultur, frustrationer, utilsigtede hændelser og mangel på hænder til pleje af borgeren.

Ved at styrke den sunde kultur løfter vi hele området til glæde for seniorerne samtidig med, at vi bruger pengene så klogt som muligt. Det er frihed og fællesskab!”

Er du også enig med Christopher Trung?

stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget den 16. november.
Det er sideordnet opstillet, så det er de personlige stemmer der afgør hvem der kommer ind. Christopher Trung står som nr. 15. på liste V på din stemmeseddel.

Christopher mener..

Her ser du en kort oversigt over nogle af de andre holdninger som Christopher Trung har på ældreområdet.

“Det skal være beboerne, der har indflydelse på det sted, de lever deres sidste år.

I Venstre ønsker vi derfor at etablere bestyrelser på alle vores plejehjem. Det handler om at skabe et ansvar tæt på det enkelte plejehjem, nærhed og individuel pleje, der passer bedst til den enkelte senior og plejehjem. Venstre ønsker, at bestyrelsen består af de, som har seniorernes behov højest på dagsordenen. Her tænker vi på beboerne selv, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter.

Vi ønsker, at alle plejehjem får tildelt en pulje, som de etablerede bestyrelser frit kan råde over. Derved kan de selv vælge, hvordan midlerne bruges, uanset om det er ekstra gåture, ekstra god mad, udflugter, underholdning eller andet.”

“Systemet skal være til for borgeren – ikke omvendt. Vi oplever store udfordringer med alt for lange ventetider på at få ansøgninger om hjælpemidler behandlet. Og så oplever vi udfordringer med retssikkerheden i sagsbehandlingen. Det skal vi have rettet op på, hvilket er et spørgsmål om at sætte tydelig retning.”

Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder menneskers behov. Derfor skal vi give bedre muligheder for, at borgeren selv kan vælge det plejehjem eller ydelse, som passer til borgerens behov. Private plejehjem kan aflaste kommunens ordinære plejehjem og dermed frigøre flere ressourcer til andre borgere, samtidig med at borgeren får mulighed for at vælge et tilbud, der bedre kan passe til borgerens behov, ressourcer og ønsker. Tak for jer, der driver de private plejehjem.”

“En del fra hjemmeplejen som jeg har talt med, oplever problemer med nøglebokssystemet. Det giver udfordringer, som i værste fald kan vare i flere minutter at komme igennem, hvilket tager tid fra omsorg til borgeren. Det skal løses.”

Lidt om Christopher Trung

Christopher Trung havde aldrig forestillet sig at blive politiker.

Som pårørende oplevede han dog hvordan tiden til den nære velfærd gradvist blev overtaget af bureaukrati og kassetænkning.

Derfor stillede Christopher op til byrådet for Venstre i år 2017, som nr. 19 på listen, hvor han bragede ind med et flot personligt stemmetal, som Venstres 6. største stemmesluger. 4 år senere genopstillede han for Venstre som nr. 15 på listen. Her sprang han atter listen med 1.304 personlige stemmer, som Venstres tredje største stemmesluger. Christopher Trung havde imidlertidig modnet sig politisk gennem årene, og i sin loyalitet overfor sine vælgere og de løfter han har givet, trådte han ind i Det Konservative Folkeparti umiddelbart efter valget. Han pegede dog stadig på Venstres spidskandidat som borgmester, da han havde lovet vælgerne det.

Siden da har han bevist sit værd som en stædig beskytter af individets retssikkerhed og frihed, og som en stærk repræsentant for borgerne i Slagelse Kommune.

27-årige Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler, med snart 8 års erhvervserfaring, ved siden af hvervet som politiker. Det skyldes at han gerne vil undgå at blive økonomisk afhængig af at blive genvalgt. 

Han bor i Slagelse og er boligejer.

Christopher Trung har brug for din mening

“Du er meget velkommen til at kontakte mig, med hvad du har på hjertet. Jeg er aldrig længere væk end et telefonopkald.” – Christopher Trung

 

KontaktoplysningerBliv mindet om at stemme på Christopher Trung

 
Udfyld nedenstående formular med dit navn og dit telefonnummer – så bliver du ringet op af Christopher Trungs kampagnehold en af dagene op til valgdagen.
  Venstre mener

  “En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den skal være velfungerende og samtidig være en spændende arbejdsplads for medarbejderne. Vi skal turde tro på fagligheden hos de offentligt ansatte og sikre fortsat fornyelse af den offentlige sektor. Det betyder også, at vi skal give mere frihed til offentligt ansatte, så de har mere tid til at yde den nære velfærd og bruger mindre tid på bureaukrati.
  – Uddrag fra Venstres landsdækkende politik

  Støt kampen For en bedre omsorg

  Stem personligt på Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget den 16. november, og del mærkesagen på Facebook.