Nyhed

Kabeldepotet i Korsør og efterlysning af saglig og fair behandling af de frivillige

Udgivet den

På byrådsmødet den 25. marts 2019 tog min byrådskollega Anders Kofoed (V) en sag op omkring Kabeldepotet. Byrådet skulle drøfte politikkernes og forvaltningens håndtering af denne sag og drøfte det principielle i sagen, om man kvit og frit kan
råde over lokaler, hvor kommunen står for drift og vedligeholdelse, ligesom der er afsat 5 mio. kr. til renovering,
uden det påtænkes, at der skal indgås en lejekontrakt for ejendommen.

Bryghus eller kunstnerværksted i Kabeldepotet?

Spørgsmålet har, som både jeg og Anders Kofoed (V) påpegede, aldrig været om man ønskede et bryghus eller et kunstnerværksted – men om hvordan vi behandler vores frivillige i kommunen.

Jeg havde fornøjelsen af en rigtig god og givende snak nede i Kabeldepotet med nogle af de frivillige, der uden tvivl gør et stort stykke arbejde for det de brænder for. Jeg fik bl.a. et sæt malebøger af Kabeldepotet med mig, som er kommet nogle skønne børn til glæde og gavn.

I mine øjne er det her ikke et spørgsmål om hvorvidt der skal være et kunstnerværksted eller et bryghus i Kabeldepotet.
Som jeg også sagde til de frivillige i kunsterværkstedet Kabeldepotet, så lyder spørgsmålet på hvordan vi behandler vores frivillige og de initiativer de kommer med, på saglig og fair vis. Man kunne vende den om og sige at hvis det i dag ikke var et kunstnerværksted, men et bryghus der lå i kabeldepotet, og at nogen frivillige så ønskede at tage lokalerne i brug til et nyt kunstnerværksted, så vil vi jo forvente det samme af initiativtagerne. Derfor er det ærgerligt at sagen blev taget af.

Så lad os nu sætte saglighed og ordentlighed i højsædet, og sikre en fair behandling af de frivillige – uanset om de kommer fra et bryghus eller et kunsterværksted.

Det var der desværre ikke tilslutning til fra de røde af.