Nyhed

Derfor skal vi knække kurven for jobcenteret i Slagelse Kommune!

Udgivet den

Indlæg fremlagt af byrådsmedlem Christopher Trung i byrådssalen på Slagelse Rådhus d. 25. marts 2019, i forbindelse med behandling af en sag om hvorvidt Slagelse Kommune skulle ansøge om at blive frikommune vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

Det er altafgørende at vi får knækket kurven i vores beskæftigelsesindsats for Slagelse Kommune, så endnu flere får noget at stå op til om morgenen og bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Et af forsøgsaspekterne i forslaget til frikommuneansøgningen, er at lade borgere der er visiteret til et fleksjob på under 5 timer om ugen, vælge om de hellere vil have en førtidspension.
Jeg undrer mig stadigvæk hvad der er til forhindre i lovgivningen for at vi som kommune kunne gøre dette uden at der skal et frikommuneforsøg til, hvilket jeg også flere gange har spurgt ind til – men min undren forblev desværre ubesvaret.

Fra Venstre har vi flere gange i udvalget gjort opmærksomme på behovet for at der blev tid og ressourcer til at gennemarbejde ansøgningen om frikommuneforsøget, således at vi også kunne få sat tal på ansøgningen til at understøtte ansøgningsgrundlaget. ¹

Som vi kan se i sagsfremstillingen, skal vi nu tage stilling til en frikommuneansøgning, der endnu ikke er udarbejdet, og hvor vi ikke har et estimat på hvad de økonomiske konsekvenser vil være.

Derfor vil jeg gøre opmærksom på hvordan nogle af tallene ser ud i Slagelse Kommune,
Siden januar 2018 og frem til februar 2019 har der været en stor stigning på hele 96 borgere i fleksjob. Det er en stigning der er mere end 3 gange større end hvad stigningen var i det tilsvarende tidsspænd i sidste byrådsperiode, altså fra januar 2014 og frem til februar 2015.²


En sådan kendsgerning er blot et eksempel på hvorfor det var nødvendigt at vi gik i gang langt tidligere med frikommuneansøgningen, hvilket der jo desværre ikke var opbakning til.

Når det er sagt, så takker vi for at vi med lidt stædighed alligevel kunne lande frikommuneansøgningen, og forhåbentligt få den sendt afsted i tide. Det er altafgørende at vi får knækket kurven i vores beskæftigelsesindsats for Slagelse Kommune, så endnu flere får noget at stå op til om morgenen og bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Derudover vil jeg foreslå at vi sagen forelægges udvalget på næstkommende udvalgsmøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, så vi får ansøgningen at se – og kan tage stilling til hvordan vi følger op på denne.

 

Kilder:

¹ Referater fra udvalgsmødet: Januar Februar

² jobindsats.dk