Nyhed

10 bud til bedre samarbejde i Slagelse Byråd

Udgivet den

Jeg tror på at fremtidens velfærd og rammerne for borgernes gode liv bedst
skabes, når vi går sammen om at løse opgaven. Alle mennesker er betydningsfulde. Alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet, og alle skal have chancen for at blive til noget – og nogen. Det skal vi som byråd værne om.

Det er dét der danner baggrund for dette indlæg. Her er mine ti bud på et bedre samarbejde i byrådet, delt op i 3 afsnit.

 

1. Vi skal tale sammen. 

Sammen skal vi gøre en indsats for at lære hinanden at kende og blive bedre til at lære af
hinanden, forstå og respektere hinandens forskelligheder.

Derfor:

 • Trin 1: Alle har medansvar for dialog og gode møder. Alle skal have mulighed for at komme til
  orde, blive set og hørt. Der skal være en leder af byrådet, der formår at være hele kommunens borgmester. Borgernes borgmester.
 • Trin 2: Der skal skabes gode anledninger til at mødes på tværs af roller og udvalg, aldersgrupper og livssituationer.
 • Trin 3: Der skal etableres steder, netværk og aktiviteter, der skaber grobund for at høre alle stemmer og anledninger for at mødes. Det gælder også at vi skal kunne snakke sammen uden for byrådsmøderne og udvalgsmøderne – for det er vel oftest dér at politik bliver skabt.

 

2. Borgerne skal have medbestemmelse. 

Der skal flest mulige tanker og idéer i spil, for at skabe de bedste løsninger. For mig handler det ikke om hvem der får idéen, men hvad idéen handler om. Når en idé bringes i spil, er det vigtigt at alle får et vis medejerskab over idéen. Det fordrer til bredt samarbejde.

Desuden:

 • Trin 4: Det er dælme vigtigt at gøre opmærksom på tid og sted for indflydelse. I særdeleshed hvad angår høringer.
 • Trin 5. Der skal skabes muligheder for at borgerne kan sætte opgaven og holdet, når vores velfærd skal vise hvad den dur til.
 • Trin 6: Dem, der har sværest ved at forstå, at de har medbestemmelse, skal have hjælp til at forstå, hvordan de opnår bedst mulig indflydelse.

At borgerne har medbestemmelse, fordrer til bedre samarbejde i byrådet. For hvem vil ikke gerne lytte til borgerne? Det forpligter.

3. Tillid. Vi skal have tillid til hinanden i byrådet – og til borgerne. 

Og tillid kræver selvfølgelig at man gør sig fortjent til den. Tillid er noget vi bygger op over tid og giver os rum til at være sårbare sammen. Tillid vokser, når vi holder, det vi lover og interesserer os oprigtigt for hinanden. Tillid gør os trygge, modige, åbne og dygtige.

Derudover:

 • Trin 7: Tillid vokser, når vi oplever at blive taget alvorligt. Alt for mange gange har jeg oplevet at folk ikke tog mig alvorligt i byrådet, på grund af min alder, mit handicap eller mit udseende.
 • Trin 8: Tillid vokser, når vi tør vise befolkningen hvad der er på dagsordenen.
 • Trin 9: Og hvis alle får tid og plads til at tale, ja, så vokser tilliden.

Den skarpe vil måske bemærke at disse punkter læner sig op ad Medborgerpolitikken i Slagelse Kommune. En politik, der desværre stadig blot er ved navn fremfor gavn . Men mon ikke vi får det frem med en ny borgmester?

Det sidste trin, trin 10, er følgende:
Jeg oplever at valgkampsåret er det år, hvor der ikke skyes nogle midler for at vise at man er handlekraftig, som ofte ved at bruge en masse af kommunens midler på forskellige projekter, uden at der nødvendigvis er en mere koordineret plan med det hele. Som ofte kræver dette træk, at man har sparet op i årene forud for valgåret, hvilket så går udover velfærden på mange områder som f.eks. mennesker med handicap, fordi pengene gemmes til valgåret. Det er ikke okay.