Nyhed

Psykiatrien i Slagelse har brug for et løft

Udgivet den

Af Christopher Trung, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Som praktiserende læge og folketingskandidat Christian Freitag er inde på i sit indlæg, er der i høj grad brug for at vi styrker den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for de store sygehuse. Ligeså vel er der også et stort behov for at give psykiatrien et markant økonomisk løft. Det gælder ikke blot psykiatrien i Slagelse Kommune, men over hele landet. 

Der er brug for flere sengepladser i psykiatrien, og at vi får uddannet flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri.

Som samfund har vi en pligt til at sikre, at vores medborgere modtager den fornødne hjælp og behandling, når de rammes af sygdom. Det gælder også dem, der bærer sygdomme, som man ikke nødvendigvis kan se. Psykiatrien er blevet underprioriteret i en længere årrække. Det er en fejl, der skal rettes op på.

Undersøgelser viser at ca. 40-50 procent af befolkningen på et tidspunkt vil få en psykisk lidelse i deres liv, og en tredjedel heraf vil få brug for psykiatrisk behandling. Det er også vigtigt at huske, at cirka 10 procent af befolkningen til enhver tid har en psykisk lidelse. Med andre ord har ca. en halv million danskere en psykisk lidelse lige nu.

For Det Konservative Folkeparti står det klart: 

  • Der skal oprettes 400 ekstra sengepladser i psykiatrien.
  • Der skal uddannes 90 flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri over tre år.

Med folketingskandidat Christian Freitags sundhedsfaglige baggrund som praktiserende læge og indsigt som tidligere formand for de praktiserende læger, er jeg sikker på at denne sundhedspolitiske dagsorden vil blive løftet til nye højder, hvis han vælges til Folketinget.

Det er endnu en god grund til at stemme på Christian Freitag fra Det Konservative Folkeparti til folketingsvalget.