Udvalgsposter

Jeg sidder i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

I dette udvalg arbejder vi med hvordan vi får folk i job og i uddannelse. Vi har også det umiddelbare ansvar for forvaltningen af følgende områder:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Aktiv socialpolitik
 • Aktivering
 • Boligstøtte
 • Dagpenge
 • Førtidspension
 • Integration i relation til arbejdsmarkedet
 • Personlige tillæg
 • Sprogcenter
 • Støttet byggeri
 • Boligsocial udvikling
 • Boligsociale indsatser og helhedsplaner
 • Boligplacering af flygtninge
 • Tilsynet med institutioner, tilbud og eksterne under udvalgets område

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Det var ikke mig der fandt på navnet til dette udvalg. Men det har bl.a. med handicap og psykiatri at gøre.

Herunder har det også med følgende at gøre:
 • Myndighedsområdet
 • Aflastningstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Botilbud
 • Hjemløseområdet
 • Ledsageordning
 • Misbrugsområdet
 • Specialrådgivning
 • Væresteder
 • Forebyggelse inden for udvalgets rammer
 • Tilsynet med institutioner, tilbud og eksterne under udvalgets område