Dagsordener og referater i Slagelse Byråd

Her finder du aktuelle dagsordener og referater fra kommende og tidligere byrådsmøder og udvalgsmøder i Slagelse Kommune.
Klik på "Byrådet" nedenfor for at se dagsordener/referater for byrådet, eller klik på et af udvalgene for at se dagsordener/referater fra det pågældende udvalg.

Aktuelle politiske udvalg
Aktuelle udvalg, råd og nævn
Tidligere politiske udvalg
Tidligere udvalg, råd og nævn

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.