Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Dagsorden 10. marts 2021

14:00 Online - via WebEx
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområdet (O)
  3. Budgetafslutning 2020 (O)
  4. Budget 2021 (O)
  5. Status - samarbejde med Sorø (O)
  6. Forurening på brandskolen (O)
  7. Status samarbejde med Sund og Bælt (O)
  8. Tilbygning til øvelsestunnel (O)
  9. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83551                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83572                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager på beredskabsområdet.
Herunder blandt andet:
- Risikobaseret dimensionering
- Indsats ved elbilbrande
- Atex radiomateriel
- Beredskabsplan niveau 1
- Brandsyn og vedligeholdelsesuddannelse år 2020
- Uddannelse af brandfolk 2021, Corona
- Smitteopsporing
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

3.     Budgetafslutning 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83650                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om årets resultat og overførselssag
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

4.     Budget 2021 (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83692                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om budget 2021
Indstilling
Beredskabschefen  indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

5.     Status - samarbejde med Sorø (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83719                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om status på samarbejdet med Sorø.
Herunder hvordan overgangen og opstarten er gået.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

6.     Forurening på brandskolen (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83728                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen og Områdeleder fra skolen orienterer om PFOS fundet. Den nedsatte arbejdsgruppe og dens arbejde. Den indgåede aftale med Niras samt tilbud fra Aquarden på opstilling af rensningsanlæg.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

7.     Status samarbejde med Sund og Bælt (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83764                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om samarbejdet med Sund og Bælt, herunder den nyligt indgået 10 årige aftale.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

8.     Tilbygning til øvelsestunnel (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83782                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om den kommende tilbygning til øvelsestunnelen.
Fordelingen af arbejdsopgaver mellem beredskabet og kommunale ejendomme i relation til tilbygningen.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning

9.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83846                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Eventuelt
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.