Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen - Referat 12. december 2017

14:00 Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør lok. M1
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Orientering om beredskabsområdet (O)
  3. Status vedr. udbud af brandslukning (O)
  4. Udfasning af påhængsstiger i Korsør og Skælskør (B)
  5. Status på aftale om Storebæltsberedskab (O)
  6. Eventuelt (D)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743712                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Godkendt.
Peter Risager Haslund deltog på vegne af Steen Nørskov.

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743730                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Konst. beredskabschef orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.
Konst. kommunaldirektør orienterede endvidere om fratrædelsesaftalen med John Olesen og det videre forløb.

3.     Status vedr. udbud af brandslukning (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743741                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om udbuddet.
Baggrund
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.

4.     Udfasning af påhængsstiger i Korsør og Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-757903                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Udfasning af 18 meter påhængsstiger på brandstationerne Skælskør og Korsør.
Baggrund
Stigerne har de sidste mange år ikke haft en funktion i førsteindsatsen, men alene været et værktøj i den endelige slukningsfase og efterslukning.
Beredskabet har på den baggrund undersøgt behovet for at have sådanne enheder placeret på brandstationerne i Skælskør og Korsør til brug under indsatser. Undersøgelsen har vist, at der reelt ikke er et behov for disse stiger eller tilsvarende mere moderne redskaber.
En effektiv indsats vil fortsat kunne løses, primært med drejestige fra station Slagelse samt hjælp fra nabo beredskaber (Sorø og Næstved, begge 32 meter redningslift med knækarm), og endeligt kan der i helt særlige tilfælde lejes trailerlift fra udlejningsfirmaer.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Det er uden betydning for beredskabets indsatsmuligheder at udfase stigerne.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Besparelse på ca. 100.000 kr. pr. år, som bevirker at merudgiften i forhold til udbuddet tilsvarende reduceres.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Påhængsstiger på hhv. station Korsør og Skælskør udfases, og dermed ikke afløses af nyere materiel.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Godkendt.

5.     Status på aftale om Storebæltsberedskab (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743745                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Orientering om ny aftale mellem Slagelse Kommune og A/S Storebælt.
Baggrund
Den 31. december 2017 udløber Slagelse Kommunes nuværende beredskabsaftale med A/S Storebælt.
Efter længerevarende drøftelser omkring det fremadrettede Storebæltsberedskab har A/S Storebælt og Slagelse Kommune i oktober indgået en ny aftale for de næste 5 år. Aftalen er sammenlignelig med den nuværende aftale.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743749                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
I.A.B.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.