Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

4.     Udfasning af påhængsstiger i Korsør og Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-757903                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Udfasning af 18 meter påhængsstiger på brandstationerne Skælskør og Korsør.
Baggrund
Stigerne har de sidste mange år ikke haft en funktion i førsteindsatsen, men alene været et værktøj i den endelige slukningsfase og efterslukning.
Beredskabet har på den baggrund undersøgt behovet for at have sådanne enheder placeret på brandstationerne i Skælskør og Korsør til brug under indsatser. Undersøgelsen har vist, at der reelt ikke er et behov for disse stiger eller tilsvarende mere moderne redskaber.
En effektiv indsats vil fortsat kunne løses, primært med drejestige fra station Slagelse samt hjælp fra nabo beredskaber (Sorø og Næstved, begge 32 meter redningslift med knækarm), og endeligt kan der i helt særlige tilfælde lejes trailerlift fra udlejningsfirmaer.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Det er uden betydning for beredskabets indsatsmuligheder at udfase stigerne.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Besparelse på ca. 100.000 kr. pr. år, som bevirker at merudgiften i forhold til udbuddet tilsvarende reduceres.
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Påhængsstiger på hhv. station Korsør og Skælskør udfases, og dermed ikke afløses af nyere materiel.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.