Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

7.     Status samarbejde med Sund og Bælt (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83764                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om samarbejdet med Sund og Bælt, herunder den nyligt indgået 10 årige aftale.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning