Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

1.      Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-175107                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.