Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

9.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83846                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Eventuelt
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes