Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

6.     Forurening på brandskolen (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83728                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen og Områdeleder fra skolen orienterer om PFOS fundet. Den nedsatte arbejdsgruppe og dens arbejde. Den indgåede aftale med Niras samt tilbud fra Aquarden på opstilling af rensningsanlæg.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning