Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83572                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om aktuelle sager på beredskabsområdet.
Herunder blandt andet:
- Risikobaseret dimensionering
- Indsats ved elbilbrande
- Atex radiomateriel
- Beredskabsplan niveau 1
- Brandsyn og vedligeholdelsesuddannelse år 2020
- Uddannelse af brandfolk 2021, Corona
- Smitteopsporing
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning