Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-164678                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Ansættelse af ny Beredskabschef i samarbejde med HR.
Baggrund
Konst. Beredskabschef og konst. Kommunaldirektør orienterer om proces og tidsplan for ansættelse af ny Beredskabschef
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Konst. Beredskabschef og Konst. Kommunaldirektør indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Konst. Kommunaldirektør orienterede om processer og tidsplan. Beredskabskommissionen orienteres på de kommende møder om forløbet.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.