Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743730                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Konst. beredskabschef orienterer om aktuelle sager.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.
Konst. kommunaldirektør orienterede endvidere om fratrædelsesaftalen med John Olesen og det videre forløb.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.