Møde i Beredskabskommissionen d. 13. december 2016

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728077          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.