Møde i Beredskabskommissionen d. 27. september 2016

1.      Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531429                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.