Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

4.     Budget 2021 (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83692                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om budget 2021
Indstilling
Beredskabschefen  indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning