Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

5.     Status på aftale om Storebæltsberedskab (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743745                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Orientering om ny aftale mellem Slagelse Kommune og A/S Storebælt.
Baggrund
Den 31. december 2017 udløber Slagelse Kommunes nuværende beredskabsaftale med A/S Storebælt.
Efter længerevarende drøftelser omkring det fremadrettede Storebæltsberedskab har A/S Storebælt og Slagelse Kommune i oktober indgået en ny aftale for de næste 5 år. Aftalen er sammenlignelig med den nuværende aftale.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.