Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

2.      Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-175047                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Rednings- og sikkerhedscentret
· Brand og Redning
· Storebæltsberedskabet
· Det frivillige redningsberedskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Orienteringen taget til efterretning.
Dykkerberedskab drøftet. Behandles i forbindelse med den risikobaserede dimensionering.
Viceberedskabschef Søren Lundhild har fået stillingen som beredskabschef i Helsingør Kommune og fratræder pr. 31. april 2016. Dermed er der 2 vakante stillinger i beredskabet.
Det forventes, at der opslås mindst en ny stilling snarest, hvor der søges en profil, der matcher de aktuelle udfordringer.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.