Møde i Beredskabskommissionen d. 19. august 2016

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-57425               Dok.nr.: 330-2016-456248                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. august 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.