Møde i Beredskabskommissionen d. 19. august 2016

2.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2016-57425               Dok.nr.: 330-2016-456273                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der vedlægges kommissorium for analyse af vagtcentraler samt kommissorium for rapport om erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet til beredskabskommissionens orientering.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Kommissorier tages til efterretning. 
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. august 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Til efterretning.