Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312557                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om ansættelsesproces.
Baggrund
Borgmester orienterer om status på proces.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.