Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2018

2.     Ny Beredskabschef (O)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-612553                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om ansættelsesprocessen.
Baggrund
Kommunaldirektøren orienterer om status på processen.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.