Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

4.     Orientering om beredskabsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312659                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Storebælt årsberetning 2017
· Lejeaftale med Falck
· Brandberedskab til søs
· Udrykningsaktivitet
· Forslag til råderumskatalog
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Orienteringen tages til efterretning.